Anjo Brombacher

klankbord - coach - counsellor - mentor

"Ik luister naar je"

10 februari 2022

Inspirerende mensen

Je kunt de feiten niet veranderen.
Wél de manier waarop je er naar kijkt…

Een gesprek met Ralph Mamadeus bevestigde dat eens te meer. Ralph is een bijzondere ondernemer. Oprichter van Change= (spreek uit changes). Het feit dat veel jongeren na hun opleiding in een moeilijke positie zitten is een gegeven dat hem raakt. Ze verdienen namelijk vaak nog te weinig om zelfstandig te kunnen wonen. Dat beperkt hun mogelijkheden tot ‘leren leven’.

Anders tegen feiten aankijken

Ralph ziet en onderkent dat feit als een maatschappelijk probleem en pakt het aan. Zegt zijn werkgever vaarwel. Stort zich op zijn missie jongeren meer toekomstperspectief te bieden. Ontwikkelt projecten met 500 tot 1000 appartementen voor ‘living as a service’. Faciliteert daarmee op een unieke manier ‘compleet wonen’ tegen wél betaalbare bedragen. Voor jongeren en óók voor ouderen die al dan niet tijdelijk alleenstaand zijn. Oók met scherp oog voor de sociale structuur van de bestaande woonomgeving. Want die bestaande woonomgeving is een belangrijk gegeven. In Amsterdam-West is zijn eerste project (ca 500 appartementen) in 2016 gerealiseerd, in Amsterdam Zuid-Oost is het tweede project (ca 600 appartementen) in de opleveringsfase.

Voorbeeld van inspiratie

Ralph Mamadeus is typisch iemand die feiten accepteert maar feiten niet laat domineren. Hij benadert ze creatief en innovatief, met een duidelijk doel voor ogen.

In mijn klankbordpraktijk noem ik Ralph graag als inspirerend voorbeeld. Mijn cliënten hebben soms even hulp nodig om afstand te nemen van de feiten. Ik laat ze de feiten zien vanuit een ánder perspectief. Dat opent hun ogen. Ze zien weer, vaak onverwachte, mogelijkheden. Zo help ik ondernemers én particulieren, mannen én vrouwen. En ja, óók dat is een feit.

Interessant: meer over Change= vind je op www.change-is.com

Lees verder
Inspirerende mensen
10 februari 2022

Droomdenker of droomdoener. Wat wil je zijn?

Inspirerende mensen

Droomdenker of droomdoener.

Wat wil je zijn?
De bekende schrijfster Suzanne Buis ken ik als dromer én doener tegelijk. Ze schreef zelfs het boek ‘de Droomdenker’, over het jongetje Wouter. Wouter wordt niet door iedereen begrepen. Hij denkt bijvoorbeeld sneller dan veel anderen en voelt zich nogal eens onbegrepen.

Wouterse trekjes
In mijn klankbordpraktijk kom ik mannen en vrouwen tegen met ‘Wouterse trekjes’.
In tegenstelling tot Wouter zijn ze lang niet allemaal hoogbegaafd of hooggevoelig. Ze lopen wél rond met ideeën en angsten. Bijvoorbeeld de angst een gedachte uit te spreken. De angst dat ‘de anderen’ ze wel gek zullen vinden.

Voorbeeld van inspiratie
Voor mij is Suzanne Buis een vrouw die veel van haar dromen waarmaakt . Ze is niet bang te dromen, incasseert veerkrachtig mislukkingen, viert haar successen. Ze heeft geleerd met zichzelf om te gaan. In mijn klankbordpraktijk noem ik haar wel als inspirerend voorbeeld. Jawel, voor vrouwen en mannen, van alle leeftijden. En ja….voor dromers en doeners.

Hulp bij droomdenken en droomdoen
Mijn cliënten hebben soms even hulp nodig om te durven dromen. Om zonder angst voor een oordeel hun dromen en gedachten uit te spreken. En vooral te kijken naar de mogelijkheden om hun dromen te realiseren. Of in ieder geval besluiten dat te proberen. Grote dromen, kleine dromen…voor degene die het betreft is het altijd een grote stap te kiezen voor die droom. Er in elk geval over te praten. Daar help ik ze bij. Door zorgvuldig vragen te stellen en aandachtig te luisteren. Dat opent hun ogen, ze zien weer én vaak onverwachte mogelijkheden.

Meer over Suzanne Buis vind je op www.suzannebuis.nl

Lees verder
Droomdenker of droomdoener. Wat wil je zijn?
10 februari 2022

Het hemd van het lijf

Volgende week woensdag zijn de verkiezingen.
Al wekenlang wordt er heel wat gehakketakt en beloofd.
Als ik goed luister wordt er weinig gezegd…
Wel veel langs en over elkaar heen gepraat, bla bla bla…
Waar is het gesprek?

Oprechte aandacht voor de ander is essentieel.
– Voor de inhoud van zijn of haar woorden.
– Voor haar of zijn gedachten en ideeën.
– Voor de problemen en de oplossingen.
De kernwaarde van een écht gesprek zit in
de waarde van het luisteren

Zojuist verscheen het Lente-nummer van MAGGS magazine.
Een relatie bood mij daarin een artikel aan.
De redactie vroeg mij het hemd van het lijf.
De schrijver, Vincent Weggemans, luisterde goed.
Koos een mooie invalshoek.
Zo schreef hij “De waarde van een gesprek”.

Lees verder
10 februari 2022

Hoe je nèt het verschil kunt maken

Het beslissende moment…
Eerste Paasdag was ik bij de live-uitzending van het TV-programma Buitenhof.
Bij live-uitzendingen telt ‘tijd’ tot op de seconde. Beslissingen vergen hier nauw samenspel tussen regie en gespreksleider.
Daar zie je als thuiskijker niets van.
We zien zoveel niet…

Waarom zeg ik dat in deze korte blog?
Onder leiding van Pieter Jan Hagens gingen een burgemeester en twee wethouders in discussie. Over het huidige integratiebeleid. Zo’n 80% van de inburgeraars slaagt namelijk niet of niet op tijd voor het Nederlandse inburgeringsexamen. Rigide regels maken het velen onmogelijk. De tijd dringt ook hier. De vluchteling die niet slaagt heeft meteen zo’n 10.000 euro schuld op z’n nek. Daar kom je niet meer uit.

Glashelder… zorgplicht
Glashelder wijst wethouder Rabin Baldewsingh (Den Haag) op de zorgplicht voor vluchtelingen die we toegang en verblijf verlenen. En dat, als de landelijke politiek die zorgplicht verzaakt, gemeenten eigen zorgbeleid moeten ontwikkelen. Gericht op échte inburgering van veelal getraumatiseerde mensen. Zo maken zij het verschil. Jos Heijmans, burgemeester van Weert, benadrukt het belang van taalonderwijs. In samenwerking met het bedrijfsleven (VDL, autobouwer) werkt zijn gemeente daaraan. Want wie de taal niet beheerst komt niet aan de bak.

 Onzindelijk
Wat wethouder  Froukje de Jonge (Almere, CDA godbetere het) kennelijk normaal vindt?
Van vluchteling eisen dat ze direct een plan hebben. Moeten aangeven hoe hij of zij zich in de Nederlandse samenleving gaat bewegen. Een hoog ‘zoek-het-zelf-maar-uit’ gehalte.
Zónder die taalkennis. En getraumatiseerd? De Jonge kijkt verveeld omhoog. Ze maakt op mij de indruk het geneuzel te vinden. Ze wijst op de snelheid waarmee kinderen in  Almere zich aanpassen, snel onze taal leren. Gelukkig gebeurt dat, daar zijn het kinderen voor. Oók dankzij betrokkenheid van onderwijzend en ondersteunend personeel. Ik vond en vind het, ten opzichte van de volwassenen (ouders), echter een onzindelijke opstelling. 

The Tipping Point
In het Nederlands ‘Het beslissende moment’.  Aan dat boek van Malcolm Gladwell moest ik denken bij de ideeën van Rabin Baldewsingh en Jos Heijmans. Ideeën die iets in beweging brengen. Ideeën die je herkent, oppakt en verspreidt. Die vooruitgang creëren.

PS
In mijn klankbordpraktijk heb ik veel te maken met ’beslissende momenten’.
Mensen gaan hun tipping point zien of bedenken. Dat brengt ze verder.

* “Het beslissende moment” verscheen in 2009 bij Uitgeverij Contact.

 

 

Lees verder
10 februari 2022

Niet vervulde behoeften

Negatieve gevoelens komen vaak voort uit niet vervulde behoeften.
Zo ontstaan bijvoorbeeld ergernis, kwaadheid, angst, onrust en machteloosheid.

“Geniet er van….”
Een van de mooiste dagen in oktober. Zon en zee lokten mij achter het computerscherm vandaan. Vooruit, naar zee, strand-zand-water-lopen, terrasje pakken. Doe het nú. De dagen werden snel korter. Genieten van wat mogelijk is! Iets dat in gesprekken met mijn cliënten nogal eens naar voren komt…

Zeg het maar
Op het terras van de meestal perfecte ‘strandtent’ was het niet druk. Naast mij klaagde een echtpaar over het lange wachten op hun bestelling. Eindelijk, dáár kwam hun witte wijn. Terwijl de wijn over de rand van het glas klotste hoorden we nog zoiets als…geniet er van… En tegen mij …zeg het maar… Ondertussen keek de jongen in pak-van-de-strandtent nog steeds naar de lucht.

Gevoelens
 “Groene thee graag..” luidde mijn antwoord. Bezitten en houden van mijn rijbewijs kreeg voorrang. In het kwartier dat volgde zakte de zon sneller en sneller naar de horizon. Bij u net als bij ons, meer aandacht voor elkaar dan voor de klant… mopperde de man naast mij ontevreden. Ik gaf hem gelijk. Kort daarna werd mijn thee geserveerd, beter gezegd gelanceerd. Inclusief voetbad en de wens…geniet er van…
Gevoelens van onvrede dreigden het terras, en mij, in bezit te nemen. Ergernis kan ook verbroederen, zo ontstond een gesprek. Er rezen vragen. Waarom zou zo’n jongen zo ongeïnteresseerd doen? Was hij teleurgesteld, verliefd, bedrogen? Zou hij beseffen welke invloed zijn gedrag had op de gasten? Gedroegen wíj ons wel als gasten?

Er ontstond een écht gesprek, er werd naar elkaar geluisterd.
Dat laatste bleek universeel een van de meest begeerde behoeften.
…geniet er van…

Lees verder
Niet vervulde behoeften
10 februari 2022

Inspirerende mensen

Foto die ’toevallig’ uit een map valt inspireert…

Henk met Petra

Een groot voorrecht

Vele decennia geleden had ik het voorrecht te komen wonen naast Henk van Ginkel.

Een zogenaamde ‘kleine’ boer in de Eilandspolder ten Noorden van Amsterdam.

Vooral bekend door de Eilandspolder-schaatstochten. Buurman werkte keihard op zijn kleine boerderij. Koeien, schapen, kippen, konijnen, het paard Petra. Zijn stukjes weiland waren alleen per roeiboot en praam bereikbaar. Dat vrat tijd en energie. Ook anderszins zat het Van Ginkel vaak niet mee.

ZEN avant la lettre?

Al snel groeide tussen Henk van Ginkel en mij een sterk wederzijds vertrouwen.

Hij deelde zijn zorgen – die waren er vele. Het weer bijvoorbeeld: daar doe je niets aan. Regelgeving en ambtenarij: je hebt het maar te accepteren. De resultaten na een jaar met tegenslag: het end zal de lasten dragen, buur… De dagen nemen zoals ze kwamen. De tijd haar gang laten gaan. Fatalistisch? Misschien. Onmiskenbaar óók aspecten van ZEN – voordat het Zen-begrip voet aan de grond kreeg in Nederland. Laat staan dat buurman het woord kende.

Petra, romantiek of…

Petra is het paard op de foto bij deze blog. Haar veulen is een minuut daarvoor geboren. Zo legde ik momenten vast waarop ik buurman gelukkig zag, blij met de goede afloop. Trots op nieuw leven. Romantisch gezien zag ik een vorm van genegenheid, van liefde misschien. Hij was zeer betrokken bij zijn dieren. Winstbejag was hem daarbij (te?) vreemd. Verantwoordelijkheid voor leven dat afhankelijk was van zijn zorg telde sterk. Dat hij mij meermalen vroeg te helpen bij geboortes vond ik een groot compliment.  Had ik dan tóch dierenarts moeten worden?*

Verstikkend gevoel herkenbaar?

De kleine boeren uit de vorige eeuw zijn inmiddels vermalen en vermorzeld. Grootschaligheid vergt een andere manier van ondernemen. Wet- en regelgeving beperken vaak onnodig vrijheid in denken en handelen. Vrijheidsbeperking en schaalvergroting zijn voor veel mensen so wie so killing. Daar hoef je geen boer of boerin voor te zijn. Verstikkend gevoel overkomt mensen in elk beroep, op ieder niveau en in privésituaties.

Inspiratie en opluchting

Voor steeds meer vrouwen en mannen is het een opluchting als er iemand écht naar ze luistert.

Zonder te oordelen. Vragen stelt en perspectief laat ontdekken. Dat lucht hun hart op, opent hun ogen. Vanmorgen viel de foto van Henk met Petra uit een archiefmap. Dat opende míjn ogen en inspireerde mij deze blog te schrijven.

*Een carrièreswitch en alsnog dierenarts worden was absoluut geen optie. Mensen staan centraal in de klankbordpraktijk.nl

Lees verder
Inspirerende mensen
10 februari 2022

Is het spannend?

OOK VANDAAG ACTUEEL

“Onder spanning staan – hoeveel kun je hebben?”

Berucht en bekend
Beruchte ‘spanningleveranciers ‘ zijn de werk- en familiekring. Bekende bronnen van ‘gedoe’. Organisaties zijn veeleisend, logisch. Familie- en vriendenkringen vragen veel én verwachten veel. En je bent er zelf ook nog – met je eigen eisenpakket…. Veel mensen streven bewust of onbewust naar perfectie. Zelfs sport- en andere ‘ontspannings’-clubs zijn vol risico. Groeps- en individuele competitie leiden regelmatig tot ongezonde stress.

Tijd voor verandering?
Wàt wil jíj het ánders zien? Kijk naar je privésituatie, kijk naar je werkkring – als je die hebt.
Je ziet het niet meteen? Het is meer een gevoel? Neem er de tijd voor.

Hekel aan ‘MOETEN’? 

Eigenlijk MOET je er niet aan denken dat anderen bepalen wat jij zou MOETEN doen. Wat WIL je veranderen? Gun jezelf het lef, de vrijheid en ruimte er over te praten. Zo ontdek je eerder je eigen vermogen tot verandering. En ja, dat is soms spannend.  Als je wilt help ik je – de eerste stap is aan jou!

PS De uitspraak op het T-shirt is van Stephen Hawking. Deze wereldberoemde Engelse wetenschapper (kosmoloog, wis- en natuurkundige) werd geboren tijdens WO II, op 8 januari 1942. Hij overleed op 14 maart 2018 aan ALS (amyotrofe lateraal sclerose). Hawking is ondermeer wereldberoemd geworden door zijn theorie over de zwarte gaten in ons heelal. 

Lees verder
Is het spannend?
10 februari 2022

nr 7: “Rijk worden” het ultieme doel”

“Gelukkig is de uitkomst anders”

76 jaar geleden startte Harvard University een uniek onderzoek. 724 mensen werden geselecteerd als deelnemer. Uitsluitend mannen, 50/50 verdeeld over zeer armoedige en welgestelde milieu’s. (Tekenend voor díe tijd…..vrouwen kwamen veel later in beeld.)  Start Bij de start van het onderzoek, oorlogsjaar 1943, waren de deelnemers allemaal ca 20 jaar. Van hen zijn er nog 60 in leven en ouder dan 90. Het onderzoek loopt nog steeds door.

Rijk worden Méér dan 80% van alle deelnemers gaf bij het begin aan dat hun ultieme doel was: rijk worden.

Beroemd worden Van deze 80% wilde zo’n 50% behalve rijk óók beroemd worden. Eén deelnemer werd inderdaad president van de USA.

Hoe loopt het af?  Robert Waldinger is director of the Harvard Study of Adult Development. In zijn glasheldere TEDtalk hoor je de resultaten tot nu toe.

klik op de link hieronder en…Nederlandse vertaling!

https://www.ted.com/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness

Lees verder
nr 7: “Rijk worden” het ultieme doel”
10 februari 2022

nr 8: “inspirerende mensen”. (17 januari 2019)

….komt goed

Waar haal jij je inspiratie vandaan?

De man op de foto zou nu 114 jaar oud zijn. Het is mijn vader, hier is hij 78. Op een paar dagen na werd hij 88. Komt meer voor, geen bijzonder verhaal dus. Wel een bijzonder mens.

Een ‘zoon van?’ en de ANWB
“Bent u misschien een zoon van….?” Dat hoor ik zo af en toe als iemand mijn achternaam hoort. Mijn vader was leraar voor generaties die niet direct met ‘jij’ of ‘jou’ beginnen. Aan de manier waarop de ANWB ons aanspreekt zou hij een hekel hebben gehad. Ik hoor regelmatig ook dat hij streng maar rechtvaardig en vriendelijk was. Dat komt aardig overeen met mijn eigen herinneringen. Men zegt dat hij ook erg goed kon luisteren. Dat juist dít stimulerend en helend werkte.

Waarom hem noemen in deze blog? Omdat hij jonge en oudere mensen het gevoel én de zekerheid gaf dat ze méér konden. Méér dan anderen -of zijzelf- vaak dachten. Liet ze zien dat fouten maken erbij hoorde, dat hij geen vooroordeel had. En omdat hij vaak stimuleerde met zijn uitspraak “…komt goed…”. Zoiets geeft onmisbaar zelfvertrouwen. Ook al was de uitkomst soms heel anders dan je zelf gedacht of gewenst had.

Al met al werkte zijn ‘…komt goed…’ inspirerend. Omdat hij de inspiratie uit zichzelf haalde – denk ik.

Kan dat – hoe doe je dat, inspiratie uit jezelf halen?

Zichtbaar maken
De foto van mijn vader staat in een vitrinekast. U kent dat wel, vaak zijn het wat ongelukkige familiehoekjes. Vooral gevuld met enigszins ongemakkelijk poserende mensen die voorbij gaan. Meestal staat de hond er op dat soort foto’s het meest ongedwongen bij…

Herkent u het ongemak van een gedachte die knelt, schuurt of wringt? Een idee dat je denken beheerst? Afstand nemen geeft meer overzicht en inzicht. De oplossing wordt eerder zichtbaar. Populair gezegd…‘je gaat het zien’.

__________________________________________________

Het effect van “Luisterwandelen”™. Een stukje lopen in de natuur werkt bevrijdend. Daarom kiezen sommige cliënten v/m ook voor Luisterwandelen™ langs zee (vaak), door duin, bos of polderlandschap. Ruimte! Elke luisterwandeling start met een vraag. Van u aan mij. Of van mij aan u. Soms komt er een stortvloed aan woorden los. Soms zeggen weinig woorden ‘alles’. Ik luister. Luisterwandelen™ maakt dingen los, creëert beweging en bevrijding. Het effect is helend en vitaliserend. Oók opgelucht adem halen? De eerste stap gaat via 06 5439 7580* of mail even naar brombacher@klankbordpraktijk.nl

*spreek svp in als je de voicemail krijgt – ik antwoord snel

Logische vraag: “Hoeveel tijd vergt dat luisterwandelen?” Dat varieert nogal. Zo heeft de een voldoende aan een half uur, de ander loopt liever langer. Aan het eind is er meestal thee, koffie – bijvoorbeeld in een strandtent of andere locatie. Tijdstip, duur en locatie in overleg.

 

Lees verder
nr 8: “inspirerende mensen”.           (17 januari 2019)
10 februari 2022

nr 9: “Inspirerende mensen” (25 februari 2019)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Beeldend kunstenaar Peter Leijenaar bijvoorbeeld. Bijna 96. (Ik sprak en fotografeerde hem recent.)

In de vingers hebben Recent werd een creatie van Peter Leijenaar in brons vereeuwigd. De gelukkige koper verwierf misschien wel het laatste beeld dat Peter boetseerde. De vingertoppen zijn pijnlijk. Dat doet in veel opzichten zeer. Al vroeg kreeg Peter de liefde voor kunst in zijn vingers. Later resulteerde dat in exposities van zijn werk van Amsterdam, tot New York. Van verweg tot dichtbij. Ooit was deze beeldhouwer mijn docent grafisch ontwerpen.

Leidsestraat Amsterdam Juni 2017. Ik heb haast. Snel neem ik de Leidsestraat van Leidseplein naar Heerengracht. Neem onbewust iets waar in een etalage. Houd mijn pas in, keer om. Zag ik daar, in de etalage van Smelik & Stokking een ‘Giacometti’ staan? Nee…..dat móest een ‘Peter Leijenaar’ zijn. Binnen volgde de bevestiging. Er stonden meer ‘Leijenaars’. Ook hoorde ik dat Peter nog steeds creëerde.

Enkele dagen later, bestaat toeval?  M’n telefoon trilt. De naam Piet-Jan Blauw in het scherm overbrugt ver verleden naar heden. “Zeg Anjo, ken je mij nog? Ik was bij Peter Leijenaar, je weet wel, hij vroeg naar je. Zullen we samen naar hem toe gaan?” Hij overviel én verraste mij. Piet-Jan volgde óók lessen van Peter en fotografeerde zijn beelden. Hij is nu wereldberoemd in de wereld van geluid- en lichtperformers. Treedt veelvuldig op. Topfestivals in Mexico, de USA en Ibiza vragen hem op hun podia. Dichter bij huis ook het Amsterdam Dance Event, diverse clubs en Ruigoord. Via LinkedIn vond hij mij. Een week later zaten we samen bij Peter Leijenaar.

Bevrijding en inspiratie Peter vertelt. Hoe hij in 1944 ontsnapte aan de Duitsers. Zijn vlucht via de Biesbosch. Zijn werk voor de Canadezen die Zeeland bevrijdden. Zijn onvrijwillige jarenlange diensttijd in Nederlands-Indië. Over zijn vaak ongemakkelijk leven van een niet gemakkelijke man.  En zijn voortdurende zoektocht naar het ultieme kunstwerk. De zoektocht waaraan hij inspiratie en veerkracht ontleent. Dwars door alles heen! Zijn hele lange leven tot op de dag van vandaag.

Verhelderend en helend Mijn cliënten in de klankbordpraktijk zijn ook vaak zoekend. Naar oplossingen, opluchting en inspiratie. Die help ik ze te ontdekken – vooral in zichzelf.

_________________________________________________________________________________

“Luisterwandelen”™ Effectief!. Een stukje lopen in de natuur werkt bevrijdend. Daarom kiezen sommige cliënten v/m ook voor Luisterwandelen™ langs zee (vaak), door duin, bos of polderlandschap. Ruimte! Elke luisterwandeling start met een vraag. Van u aan mij. Of van mij aan u. Soms komt er een stortvloed aan woorden los. Soms zeggen weinig woorden ‘alles’. Ik luister. Luisterwandelen™ maakt dingen los, creëert beweging en bevrijding. Het effect is helend en vitaliserend. Oók opgelucht adem halen? De eerste stap gaat via 06 5439 7580* of mail even naar brombacher@klankbordpraktijk.nl

*spreek svp in als je de voicemail krijgt – ik antwoord snel

Logische vragen: “Hoeveel tijd vergt dat luisterwandelen?”  en “Hoeveel kost het?” Dat varieert. Zo heeft de een voldoende aan een half uur, de ander loopt liever langer. Aan het eind is er meestal thee, koffie – bijvoorbeeld in een strandtent of andere locatie. Tijdstip, duur, kosten in overleg.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Lees verder
nr 9: “Inspirerende mensen”    (25 februari 2019)