Anjo Brombacher

klankbord - coach - counsellor - mentor

"Ik luister naar je"

Niet vervulde behoeften

Negatieve gevoelens komen vaak voort uit niet vervulde behoeften.
Zo ontstaan bijvoorbeeld ergernis, kwaadheid, angst, onrust en machteloosheid.

“Geniet er van….”
Een van de mooiste dagen in oktober. Zon en zee lokten mij achter het computerscherm vandaan. Vooruit, naar zee, strand-zand-water-lopen, terrasje pakken. Doe het nú. De dagen werden snel korter. Genieten van wat mogelijk is! Iets dat in gesprekken met mijn cliënten nogal eens naar voren komt…

Zeg het maar
Op het terras van de meestal perfecte ‘strandtent’ was het niet druk. Naast mij klaagde een echtpaar over het lange wachten op hun bestelling. Eindelijk, dáár kwam hun witte wijn. Terwijl de wijn over de rand van het glas klotste hoorden we nog zoiets als…geniet er van… En tegen mij …zeg het maar… Ondertussen keek de jongen in pak-van-de-strandtent nog steeds naar de lucht.

Gevoelens
 “Groene thee graag..” luidde mijn antwoord. Bezitten en houden van mijn rijbewijs kreeg voorrang. In het kwartier dat volgde zakte de zon sneller en sneller naar de horizon. Bij u net als bij ons, meer aandacht voor elkaar dan voor de klant… mopperde de man naast mij ontevreden. Ik gaf hem gelijk. Kort daarna werd mijn thee geserveerd, beter gezegd gelanceerd. Inclusief voetbad en de wens…geniet er van…
Gevoelens van onvrede dreigden het terras, en mij, in bezit te nemen. Ergernis kan ook verbroederen, zo ontstond een gesprek. Er rezen vragen. Waarom zou zo’n jongen zo ongeïnteresseerd doen? Was hij teleurgesteld, verliefd, bedrogen? Zou hij beseffen welke invloed zijn gedrag had op de gasten? Gedroegen wíj ons wel als gasten?

Er ontstond een écht gesprek, er werd naar elkaar geluisterd.
Dat laatste bleek universeel een van de meest begeerde behoeften.
…geniet er van…