Anjo Brombacher

klankbord - coach - counsellor - mentor

"Ik luister naar je"

Hoe je nèt het verschil kunt maken

Het beslissende moment…
Eerste Paasdag was ik bij de live-uitzending van het TV-programma Buitenhof.
Bij live-uitzendingen telt ‘tijd’ tot op de seconde. Beslissingen vergen hier nauw samenspel tussen regie en gespreksleider.
Daar zie je als thuiskijker niets van.
We zien zoveel niet…

Waarom zeg ik dat in deze korte blog?
Onder leiding van Pieter Jan Hagens gingen een burgemeester en twee wethouders in discussie. Over het huidige integratiebeleid. Zo’n 80% van de inburgeraars slaagt namelijk niet of niet op tijd voor het Nederlandse inburgeringsexamen. Rigide regels maken het velen onmogelijk. De tijd dringt ook hier. De vluchteling die niet slaagt heeft meteen zo’n 10.000 euro schuld op z’n nek. Daar kom je niet meer uit.

Glashelder… zorgplicht
Glashelder wijst wethouder Rabin Baldewsingh (Den Haag) op de zorgplicht voor vluchtelingen die we toegang en verblijf verlenen. En dat, als de landelijke politiek die zorgplicht verzaakt, gemeenten eigen zorgbeleid moeten ontwikkelen. Gericht op échte inburgering van veelal getraumatiseerde mensen. Zo maken zij het verschil. Jos Heijmans, burgemeester van Weert, benadrukt het belang van taalonderwijs. In samenwerking met het bedrijfsleven (VDL, autobouwer) werkt zijn gemeente daaraan. Want wie de taal niet beheerst komt niet aan de bak.

 Onzindelijk
Wat wethouder  Froukje de Jonge (Almere, CDA godbetere het) kennelijk normaal vindt?
Van vluchteling eisen dat ze direct een plan hebben. Moeten aangeven hoe hij of zij zich in de Nederlandse samenleving gaat bewegen. Een hoog ‘zoek-het-zelf-maar-uit’ gehalte.
Zónder die taalkennis. En getraumatiseerd? De Jonge kijkt verveeld omhoog. Ze maakt op mij de indruk het geneuzel te vinden. Ze wijst op de snelheid waarmee kinderen in  Almere zich aanpassen, snel onze taal leren. Gelukkig gebeurt dat, daar zijn het kinderen voor. Oók dankzij betrokkenheid van onderwijzend en ondersteunend personeel. Ik vond en vind het, ten opzichte van de volwassenen (ouders), echter een onzindelijke opstelling. 

The Tipping Point
In het Nederlands ‘Het beslissende moment’.  Aan dat boek van Malcolm Gladwell moest ik denken bij de ideeën van Rabin Baldewsingh en Jos Heijmans. Ideeën die iets in beweging brengen. Ideeën die je herkent, oppakt en verspreidt. Die vooruitgang creëren.

PS
In mijn klankbordpraktijk heb ik veel te maken met ’beslissende momenten’.
Mensen gaan hun tipping point zien of bedenken. Dat brengt ze verder.

* “Het beslissende moment” verscheen in 2009 bij Uitgeverij Contact.