Anjo Brombacher

klankbord - coach - counsellor - mentor

"Ik luister naar je"

Inspirerende mensen

Foto die ’toevallig’ uit een map valt inspireert…

Henk met Petra

Een groot voorrecht

Vele decennia geleden had ik het voorrecht te komen wonen naast Henk van Ginkel.

Een zogenaamde ‘kleine’ boer in de Eilandspolder ten Noorden van Amsterdam.

Vooral bekend door de Eilandspolder-schaatstochten. Buurman werkte keihard op zijn kleine boerderij. Koeien, schapen, kippen, konijnen, het paard Petra. Zijn stukjes weiland waren alleen per roeiboot en praam bereikbaar. Dat vrat tijd en energie. Ook anderszins zat het Van Ginkel vaak niet mee.

ZEN avant la lettre?

Al snel groeide tussen Henk van Ginkel en mij een sterk wederzijds vertrouwen.

Hij deelde zijn zorgen – die waren er vele. Het weer bijvoorbeeld: daar doe je niets aan. Regelgeving en ambtenarij: je hebt het maar te accepteren. De resultaten na een jaar met tegenslag: het end zal de lasten dragen, buur… De dagen nemen zoals ze kwamen. De tijd haar gang laten gaan. Fatalistisch? Misschien. Onmiskenbaar óók aspecten van ZEN – voordat het Zen-begrip voet aan de grond kreeg in Nederland. Laat staan dat buurman het woord kende.

Petra, romantiek of…

Petra is het paard op de foto bij deze blog. Haar veulen is een minuut daarvoor geboren. Zo legde ik momenten vast waarop ik buurman gelukkig zag, blij met de goede afloop. Trots op nieuw leven. Romantisch gezien zag ik een vorm van genegenheid, van liefde misschien. Hij was zeer betrokken bij zijn dieren. Winstbejag was hem daarbij (te?) vreemd. Verantwoordelijkheid voor leven dat afhankelijk was van zijn zorg telde sterk. Dat hij mij meermalen vroeg te helpen bij geboortes vond ik een groot compliment.  Had ik dan tóch dierenarts moeten worden?*

Verstikkend gevoel herkenbaar?

De kleine boeren uit de vorige eeuw zijn inmiddels vermalen en vermorzeld. Grootschaligheid vergt een andere manier van ondernemen. Wet- en regelgeving beperken vaak onnodig vrijheid in denken en handelen. Vrijheidsbeperking en schaalvergroting zijn voor veel mensen so wie so killing. Daar hoef je geen boer of boerin voor te zijn. Verstikkend gevoel overkomt mensen in elk beroep, op ieder niveau en in privésituaties.

Inspiratie en opluchting

Voor steeds meer vrouwen en mannen is het een opluchting als er iemand écht naar ze luistert.

Zonder te oordelen. Vragen stelt en perspectief laat ontdekken. Dat lucht hun hart op, opent hun ogen. Vanmorgen viel de foto van Henk met Petra uit een archiefmap. Dat opende míjn ogen en inspireerde mij deze blog te schrijven.

*Een carrièreswitch en alsnog dierenarts worden was absoluut geen optie. Mensen staan centraal in de klankbordpraktijk.nl